Xe Đạp HyHa

Địa chỉ: P568, Toà Nhà Vân Nam Hotel, 26 Đường Láng, Hà Nội
Số ĐT: 04 66884567 - 0974 047 104 - Giao hàng miễn phí
Website: www.hyha.xyz

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Ngày xuất: 05:22 - 16/08/2018 Loại tiền: VNĐ
Số phiếu: 0-XBH16082018
Người lập: HYHA Việt Nam
Tên hàng SL Đơn giá CK Thành tiền
Tổng tiền hàng: 0
(Bằng chữ: đồng./.)

-----***------
Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại.